Badania dodatkowe są istotnym elementem diagnostycznym zwiększającym szanse na podjęcie skutecznego leczenia.

Wśród badań, które wykonujemy na miejscu w przychodni znajdują się:

Pozwala wykryć potencjalne zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
Wykryte przez analizator hematologiczny nieprawidłowości, weryfikujemy wykonując rozmazy mechaniczne krwi, które pozwalają na różnicowanie m.in. anemii, białaczek, chłoniaków, diagnostykę chorób odkleszczowych.

Obejmujące oznaczenia: ALT, AST, AP, GGT, trójglicerydów, bilirubiny, mocznika, kreatyniny, białka całkowitego, albumin, cholesterolu, glukozy, żelaza, TIBC- zdolności  wiązania żelaza.

W niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę badań.

Nasza przychodnia jest wyposażona w Ultrasonograf Sonoscape s6 z opcją kolorowego Dopplera, który posiada dwie sondy (microconvex i liniową) umożliwiające dokładną ocenę narządów wewnętrznych i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.

Wysoka jakość obrazu umożliwia nam precyzyjne i bezpieczne wykonywanie biopsji z miejsc objętych procesem chorobowym (np. wątroby, śledziony, nerki).

Polega na pobraniu materiału, umieszczeniu go na szkiełku podstawowym, utrwaleniu, zabarwieniu i ocenie pod mikroskopem.

Materiał uzyskuje się różnymi metodami  np. odcisk z powierzchni, biopsja cienko i gruboigłowa, wymaz szczoteczką cytologiczną.

Celem jest uzyskanie obrazu który pozwoli nam postawić prawidłową diagnozę i ustalić plan leczenia. I właśnie tutaj największe pole do popisu ma nasza prawa ręka – mikroskop.

Zainspirowani wiedzą, którą zdobywamy na kursach i szkoleniach, utwierdzamy się w przekonaniu że badanie cytologiczne można zastosować praktycznie przy każdej okazji.

W Naszej codziennej praktyce oceniamy pod mikroskopem wszelkie zmiany skórne, wydzieliny z kanałów słuchowych, worków spojówkowych, różne guzy i guzki, płyny z jam ciała, wymazy z dróg rodnych i wiele innych.

 

 

 

 

 

Składające się z 3 etapów:

I. Badanie ogólne metodą paskową z pomiarem ciężaru właściwego na refraktometrze.

II. Badanie osadu.

III. Badanie cytologiczne pod mikroskopem.

Dzięki ocenie mikroskopowej  możemy określić :natężenie procesu zapalnego, wykazać obecność i rodzaj kryształów, obecność i rodzaj bakterii, ocenić jaki rodzaj nabłonków znajduje się w moczu co jest istotne do określenia która część układu moczopłciowego działa nieprawidłowo.

    

 

 

 

 

Do badania w kierunku pasożytów jelitowych (nicieni, tasiemców oraz pierwotniaków) dostarczamy próbkę zbiorczą kału, najlepiej z kilku dni.

Najdokładniejszą metodą jest pobranie 3 próbek kału w odstępach 2 – 3 dniowych np. 1, 3 i 6 dnia tygodnia.

Badanie takie jest najbardziej miarodajne, ponieważ wiele pasożytów wydala jaja okresowo.

Zasady prawidłowego pobierania próbek kału do badania:

I. Z  każdego oddanego stolca powinno się pobrać mały fragment o średnicy około 1x1cm.

II. Jeżeli zwierzę ma biegunkę, to taki kał również zbieramy do badania.

III. Należy dbać o to, aby próbki nie były zbytnio zabrudzone podłożem.

IV. Wszystkie próbki umieszczamy w jednym pojemniku na kał, nie ma potrzeby umieszczania każdej osobno,

V. Do momentu dostarczenia próbek do przychodni przechowujemy je w lodówce.

W zależności od rodzaju szukanych pasożytów dobiera się odpowiednie metody badawcze.

Najczęściej kał badany jest metodą flotacji.  Dzięki różnicy w ciężarze właściwym różnych cząstek, lżejsze jaja wypływają na powierzchnię roztworu roboczego. Zbieramy je stamtąd i wykonujemy preparat mikroskopowy. Podczas badania dokonujemy identyfikacji gatunku pasożyta oraz stopnia intensywności inwazji pasożytniczej.

Wykonujemy również badanie cytologiczne kału, pozwala ono na ocenę mikroflory, np. obecności endospor beztlenowców.

Proszę pamiętać, aby podczas kontaktu  z kałem zwierząt zachowywać podstawowe zasady higieny, wszelkie czynności najlepiej wykonywać w rękawiczkach, a po pobraniu próbek umyć ręce.

Badanie videootoskopowe – ma zastosowanie m.in. w badaniu kanałów słuchowych. Obraz przekazywany jest na ekran komputera, dzięki czemu właściciele mogą obserwować przebieg badania i łatwiej zrozumieć istotę procesu chorobowego toczącego się w kanale słuchowym. Tor wizyjny umożliwia usuwanie ciał obcych i pobieranie materiału do badań.

Videootoskop wykorzystujemy również do badania jamy ustnej u królików i gryzoni.

Badanie okulistyczne – wykonywane za pomocą oftalmoskopu, czyli urządzenia służącego do badania dna oka. Pozwala zdiagnozować wady budowy lub nieprawidłowe funkcjonowanie nerwu wzrokowego, błony naczyniowej, siatkówki, a także ogólnoustrojowe zaburzenia manifestujące się w obrębie gałki ocznej (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze).

Uzupełnieniem badania okulistycznego jest:

  • Test fluoresceinowy – wybarwiający ewentualne ubytki w rogówce
  • Test łzowy Schirmera – pozwalający określić natężenie produkcji łez. Jest to istotne przy podejrzeniu zespołu suchego oka
  • Cytologiczny wymaz z worka spojówkowego – różnicujący rodzaj stanu zapalnego, co jest istotne przy doborze leczenia

Pomiar ciśnienia – wykonywany jest za pomocą ultradźwiękowego detektora przepływu. To istotne narzędzie do diagnostyki i monitorowania pacjentów z niewydolnością krążeniową, niewydolnością nerek, oraz pacjentów endokrynologicznych i okulistycznych.

Są to szybkie testy diagnostyczne, pozwalające wykrywać antygeny lub przeciwciała w przypadku chorób wirusowych, odkleszczowych, pierwotniaczych i pasożytniczych u psów i kotów.

Mają również zastosowanie w przypadku określania stężenia specyficznej lipazy trzustkowej w surowicy psów i kotów. Służą do szybkiego wykrywania stanów zapalnych trzustki.

Test na obecność całkowitych przeciwciał IgE jest pomocny w diagnostyce alergii środowiskowych i pokarmowych u psów.

Ponadto współpracujemy z kilkoma referencyjnymi laboratoriami na terenie Polski i Europy. Pozwala to na wykonanie większości badań laboratoryjnych dostępnych w medycynie weterynaryjnej

Ciekawe przypadki z naszej codziennej pracy będą mogli Państwo zobaczyć w dziale ``Ciekawe przypadki``.

PRZEJDŹ...